0948 008 015 info@kelio.sk

Manažment absencií

Kelio uľahčuje správu dovoleniek a absencií vašich zamestnancov

Správa dovoleniek a absencií je komplexná činnosť pre HR oddelenia a manažérov. Sledovanie dovolenky, overovanie odpracovaných hodín a dodržiavanie právnych predpisov a sú časovo veľmi náročné úlohy.

absencie HR manažment

Ako zaznamenať dovolenku a absenciu zamestnancov?

 

Existuje mnoho dôvodov neprítomnosti zamestnancov: choroba, úraz na pracovisku, choroba z povolania, materstvo, delegovanie, služobná cesta, neprítomnosť z rodinných dôvodov, návšteva lekára atď. 

Každý typ neprítomnosti si vyžaduje špecifické kontroly a monitorovanie: rozdelenie podľa hodín, pracovných alebo kalendárnych dní, obmedzené trvanie, podmienky návratu do práce, podporné dokumenty atď.

Riešenie Kelio je zosúladené s celým súborom kolektívnych zmlúv a s praxou v jednotlivých organizáciách. Presne zaznamenáva absencie a kontroluje výpočty.
Údaje o neprítomnosti sú prezentované v spoľahlivom formáte pre jednoduché spracovanie v mzdovej agende. 

Digitalizujte celý proces absencií zamestnancov

So softvérom Kelio môžete nastaviť spravovanie žiadostí o dovolenku, vrátane:

R
Evidencia individuálnych potrieb zamestnancov
R
Manažment procesu validácie absencií
R
Zahrnutie regulačných a organizačných kontrol
R
Viditeľnosť všetkých výsledkov a ich vplyvov na pracovné harmonogramy

Zamestnanci aj manažéri sú zapojení do procesu a HR oddelenie už nemusí tráviť čas opätovným zadávaním údajov.

Pre zamestnancov:

  • Odosielajte požiadavky online zo svojho počítača, smartfónu alebo z terminálov s dotykovou obrazovkou
  • Pred odoslaním žiadosti o dovolenku si pozrite jej zostatky
  • Pozrite si neprítomných zamestnancov v ich oddelení alebo projektovej skupine
  • Dostávajte upozornenia na zmeny v žiadosti

Pre manažérov:

  • Monitorujte a spracovávajte žiadosti o neprítomnosť od svojich tímov
  • Pozrite si rozvrh dovoleniek pre váš tím a miery absencií
  • K žiadostiam o neprítomnosť pristupujte spravodlivo v súlade s cieľmi pracovného zaťaženia
  • Informujte sa o akejkoľvek nepredvídanej neprítomnosti, aby ste mohli efektívne reagovať.

Manažujte absencie v reálnom čase

S Kelio majú manažéri prehľad o plánovaní kolektívnej absencie v reálnom čase.

Bezproblémovo integrované do vášho IT systému, Kelio synchronizuje všetky dovolenky a neprítomnosti s vašimi kalendármi Microsoft Outlook®, Google Calendar® a Lotus Notes®. Ideálne riešenie na zabezpečenie toho, aby zdieľané kalendáre odrážali individuálne dostupnosti v reálnom čase.

Synchronizácia je možná aj s modulom Kelio Planning. Rôzne žiadosti o dovolenku, ktoré sú validované, čakajúce na validáciu alebo čakajúce na vymazanie, sú identifikované v grafickej forme vo vašich plánovacích mriežkach. Môžete si zobraziť počet neprítomných zamestnancov podľa dňa, podľa dôvodu neprítomnosti a ak je to relevantné aj podľa pracovnej pozície, aby ste si v reálnom čase prispôsobili počet zamestnancov na pracovisku.

Pošlite údaje priamo do mzdovej agendy

 

Softvér Kelio, ktorý je kompatibilný s viac ako 150 mzdovými aplikáciami, automatizuje zadávanie absencií bez potreby opätovného zadávania a bez rizika chýb pri vytváraní výplatných pások. Kelio ponúka integrované funkcie vykazovania, ktoré vytvárajú individuálne a kolektívne štatistiky dovoleniek na účely rozhodovania vo vašej spoločnosti.

HR management

Služobné cesty a iné pracovné úlohy mimo pracoviska

Keď zamestnanec odíde z priestorov spoločnosti, aby vykonal prácu mimo pracoviska, neprítomnosť musí byť zaznamenaná bez odpočítania z pracovného času. Niekedy si zamestnanci berú hodiny voľna na príslušné činnosti, ktoré musia byť započítané bez toho, aby boli evidované ako absencie. Kelio poskytuje rôzne možnosti zaznamenania týchto situácií.

Zamestnanci môžu použiť samoobslužnú stránku na evidenciu služobnej cesty alebo môžu použiť dochádzkový terminál v rámci pracoviska. Tieto mechanizmy podporujú zamestnancov tým, že im poskytujú presné informácie o ich pracovnom čase a umožňujú organizácii plne si plniť svoje povinnosti v prípade akýchkoľvek incidentov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas úlohy mimo pracoviska.

Spoločnosť Kelio

O spoločnosti Kelio

Bodet Group

Partneri

Kelio Belgium

Kelio Spain

Kelio Netherlands

Kelio France

Kelio Switzerland

Podpora

Kontakty

Kelio Academy

Help Center

Kde nás nájdete

(+421) 948 008 015

Hviezdoslavova 1, Senec, 90301 Slovakia

info@kelio.sk

Sledujte nás:
Copyright © 2024 Powered by Sycom servers