0948 008 015 info@kelio.sk

HR softvér

Všetky vaše údaje o zamestnancoch v bezpečí a na jednom mieste

Centralizujte svoje HR údaje a riadenie pracovnej sily pomocou HR onboardingu, monitorovania certifikácií, reportingu a ďalších modulov. So softvérom Kelio môžete jednoducho spravovať informácie o vašich zamestnancoch!

HR management

Automatizujte svoje administratívne procesy pomocou integrovaných funkcií hromadnej pošty a elektronického podpisu

Vytvárajte svoje HR dokumenty bez námahy pomocou funkcie hromadného odosielania údajov o zamestnancoch, ktorá je súčasťou tohto softvérového modulu Kelio:

VYTVORTE VEĽKÉ OBJEMY OSOBNÝCH HR DOKUMENTOV

Vytvárajte dokumenty (vo formáte Word®) a automaticky začleňte údaje zamestnancov zo súborov, či už ide o osobné informácie alebo profesionálne informácie.
Vaše dokumenty budú vždy aktuálne!

ELEKTRONICKÉ PODPISY

Jediným kliknutím môžete odoslať svoje HR dokumenty na elektronický podpis. Priebeh podpisovania môžete sledovať z ovládacieho panela v Kelio HRIS. Nech sú vaše procesy akokoľvek zložité (vyžadujúce napríklad viacero podpisov), podpísaný dokument sa automaticky zaznamená v Kelio, bez potreby akéhokoľvek manuálneho spracovania.

Centralizujte všetky HR dáta o vašich zamestnancoch

Vaše údaje o zamestnancoch sú v bezpečí a prístupné len pre zamestnancov, ktorí sú oprávnení ich prezerať, keďže prístupové práva môžete spravovať v rámci softvéru.

Získajte prehľad o zamestnancoch len niekoľkými kliknutiami

Riadenie ľudských zdrojov sa pre organizácie stáva kľúčovou strategickou otázkou popri riadení ľudského kapitálu, zručností a talentov. Úlohou oddelenia ľudských zdrojov je vytvárať celý rad reportov.

PRÍSTUP K AKTUÁLNYM HR ŠTATISTIKÁM

Softvérové ​​riešenie HRIS od Kelio ponúka integrované nástroje HR reportingu, ktoré obsahujú celý rad funkcií. Už nie sú potrebné manuálne výpočty – Kelio zostavuje štatistiky týkajúce sa vašich zamestnancov a aktualizuje ich v reálnom čase.

PRISPÔSOBENÉ GRAFY, ĽAHKÝ EXPORT

Zvýšte produktivitu, pokiaľ ide o vytváranie reportov o ľudských zdrojoch, s Kelio!

Kelio štandardne ponúka celý rad šablón HR reportingu. S 30 dostupnými typmi údajov (pracovná pozícia, typ zmluvy, vek, pohlavie, služobný pomer atď.) môžete vytvoriť viac ako 1 000 rôznych prispôsobení grafov.

Môžete si prispôsobiť svoje grafy, otvoriť ich v Kelio a integrovať ich priamo do HR dokumentov.

Osobné údaje: adresa, núdzové kontaktné číslo, rodinný status atď.

Profesionálne údaje: kontaktné informácie, obsadené pracovné miesto, pracovná pozícia, oddelenie, zručnosti, pracovné nástroje a vybavenie atď.

Spravujte históriu zamestnancov: odmeňovanie, prémie, lekárske stretnutia, očkovania, certifikácie atď.

Monitorujte kariérne údaje: hodnotenia, školenia atď.

Zmluvy, HR dokumenty a pod.

Organizujte plánovanie úloh a zjednodušte proces HR onboardingu

Keď je zamestnanec prijatý do zamestnania, zmení rolu alebo opustí spoločnosť, musí sa vykonať koordinovaný súbor úloh, ktoré si vyžadujú koordináciu rôznych oddelení v rámci organizácie (HR, IT, atď.).

S modulom Kelio workforce management môžete plánovať všetky úlohy pred nástupom a výstupom zamestnanca z firmy a prideľovať úlohy podľa potreby.

  • Každý zamestnanec je prostredníctvom e-mailu upozornený na úlohy, ktoré mu boli pridelené, a ich stav môžete sledovať prostredníctvom svojho HR portálu Kelio.
  • Umožnite svojmu budúcemu zamestnancovi zadávať svoje údaje do Kelio ešte predtým, ako začne svoju novú rolu (pred nástupom do zamestnania)
  • Spravujte procesy prideľovania firemného notebooku, prístupu k sieti, telefónu, služobného auta alebo prístupovej karty.
  • Pripravte sa na odchod zamestnanca, s dokladmi týkajúcimi sa vrátenia počítača a pod.

Priebeh rôznych úloh môžete sledovať v reálnom čase z ovládacieho panela. Môžete tiež kontaktovať zainteresovaných zamestnancov, aby ste sa uistili, že sa na nič nezabudne!

Sledujte upozornenia

Môžete dostávať upozornenia a sledovať plánovanie pravidelných lekárskych prehliadok, ako aj obnovenia certifikácie pre všetkých svojich zamestnancov

Z

Plánujte

Naplánujte si opakované lekárske alebo certifikačné stretnutia pomocou užitočných panelov Kelio. Môžete si nastaviť a spravovať svoj vlastný adresár certifikácií, ktorý bude zahŕňať súvisiace obdobia platnosti a obnovy

Emailujte

Jednoducho posielajte pozvánky do kalendára svojim zamestnancom: e-mailovú pozvánku je možné prispôsobiť a môžete automaticky vytvoriť stretnutie v ich kalendári Outlook©

Automatické absencie

Automaticky vytvárajte absencie pre povinné lekárske prehliadky alebo certifikačné školenia v rámci modulov Kelio Time & Attandance.

Archivujte

Jednoducho archivujte dokumenty a históriu certifikácií v súboroch zamestnancov

Uľahčite to zamestnancom

Každému zamestnancovi môžete uľahčiť sledovanie všetkých jeho lekárskych prehliadok, očkovaní a akreditácií potrebných na výkon svojej práce: vedenie vozidla, bezpečnosť práce, prvá pomoc atď.

Odľahčite svoj interný HR tím!

Decentralizujte proces aktualizácie informácií o zamestnancoch tým, že zamestnancovi umožníte prezerať a/alebo upravovať svoje údaje

Poskytnite jednoduchý prístup vybraným ľudom ku adresáru zamestnancov a ich čísel (z počítača alebo mobilu)

Zaveďte bezpečné interné zasielanie správ v rámci portálu Kelio

Spoločnosť Kelio

O spoločnosti Kelio

Bodet Group

Partneri

Kelio Belgium

Kelio Spain

Kelio Netherlands

Kelio France

Kelio Switzerland

Podpora

Kontakty

Kelio Academy

Help Center

Kde nás nájdete

(+421) 948 008 015

Hviezdoslavova 1, Senec, 90301 Slovakia

info@kelio.sk

Sledujte nás:
Copyright © 2024 Powered by Sycom servers