0948 008 015 info@kelio.sk

Optimalizácia plánovania

Plánovanie ľudských zdrojov a organizácia práce sú strategickými činnosťami

Organizácie čelia potrebe riadiť modely nepravidelných činností a optimalizovať svoje dostupné ľudské zdroje pri dodržaní legislatívy na pracovisku.

HR management

Digitalizujte celý proces plánovania zamestnancov

Plánovanie zamestnancov alebo riadenie plánovania ľudských zdrojov v rámci organizácie zahŕňa:

R
Organizovanie práce zamestnancov; definovanie ich harmonogramov a prideľovanie úloh;
R
Optimalizácia ľudských zdrojov dostupných pre pracovné miesto podľa schopností a dostupnosti každého človeka;
R
Koordinácia plánovania harmonogramu medzi zmenami;
R
Riadenie nepredvídaných udalostí a nepravidelných vzorcov činnosti, aby sa predišlo nedostatočnému alebo nadmernému počtu zamestnancov.

Popritom musíme brať do úvahy:

R
Výrobné alebo servisné ciele;
R
Pracovná legislatíva (časy odpočinku, odpracované dni atď.);
R
Rešpektovanie spravodlivého zaobchádzania so zamestnancami na pracovisku;
R
Individuálne očakávania zamestnancov pre lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Plánovanie je nevyhnutné na zabezpečenie efektívnej a nepretržitej služby v organizáciách, kde je kľúčová koordinácia zamestnancov:

 • nemocnice, fakultné nemocnice, kliniky, laboratóriá na biomedicínske analýzy, zdravotnícke strediská, opatrovateľské domy;
 • reštaurácie;
 • upratovacie spoločnosti;
 • call centrá, servisné strediská;
 • cestná preprava;
 • obchody zamestnávajúce predavačov a pokladníkov;
 • továrne v nepretržitom riadení výroby, atď.

Často populárna správa zamestnancov prostredníctvom Excel©, môže spôsobiť množstvo úskalí, ktoré zaberajú čas a zvyšujú riziko chýb:

 • Na rozdiel od toho softvér na plánovanie zamestnancov KELIO ponúka centralizovaný prehľad organizácie práce.
 • Môže sa použiť na efektívne riadenie zamestnancov prispôsobením ľudských zdrojov podľa operačných cieľov a v súlade s ukazovateľmi výkonnosti.

Efektívne plánovanie ľudských zdrojov s plánovacím softvérom Kelio

Softvér Kelio Planning je kombinovaný nástroj na správu plánov zamestnancov, neprítomností a činností. Poskytuje dokonalé zosúladenie medzi úrovňami personálu, dostupnými zručnosťami a plánovaným pracovným zaťažením v súlade s pracovnou legislatívou (časy odpočinku, maximálny pracovný čas atď.).

Správa rozvrhov zamestnancov, plánovanie dovoleniek a absencií

Upozornenia v prípade nedodržania zákonných požiadaviek na pracovný čas

Prispôsobiteľné zobrazenia plánovača

Automatická príprava harmonogramu integrujúca viaceré požiadavky

Správa dočasných zamestnancov a nedostatočného a nadmerného počtu zamestnancov

Jednoduché zdieľanie rozvrhov: prostredníctvom e-mailu, textovej správy, vytlačenia alebo zverejnenia v osobnej časti zamestnanca

Vizuálne a ergonomické riadenie plánovania zamestnancov

Vytvorte presnú verziu vašej organizácie práce s rozvrhmi, ktoré si používatelia ľahko prispôsobia. Kelio Planning ponúka viacero možností a nastavení zobrazenia:

R
Intuitívny a prispôsobiteľný pracovný priestor: široký výber farieb a ikon
R
Ergonomická funkčnosť: kopírovanie a prilepenie, zoskupené akcie, plánovacie šablóny, atď.
R
Webový modul pre rýchlejšie zobrazenie a väčší užívateľský komfort
R
Nastaviteľná mierka času: zobrazenie plánov tímu podľa roku, mesiaca, týždňa, dňa, hodiny
R
Vlastné filtrovanie skupín zamestnancov, ktoré sa majú zobraziť v rozvrhu
R
Flexibilné zobrazenie pracovných miest – podľa riadkov, stĺpcov alebo priečinkov – podľa konkrétnej pracovnej organizácie
R
Prispôsobiteľné reporty

Riadenie plánovania, ktoré je v súlade s právnymi požiadavkami

 

                 Zabezpečte plánovanie svojho tímu pomocou Kelio Planning, ktorý upozorní na akýkoľvek nesúlad s právnymi požiadavkami:

 • Maximálny denný/týždenný pracovný čas;
 • Priemerný týždenný pracovný čas počas X týždňov;
 • Minimálny čas odpočinku medzi dvoma pracovnými dňami.

Kelio Planning vám tiež umožňuje pridávať upozornenia prepojené s vašimi vlastnými internými predpismi. Môžete zaviesť ovládacie prvky pre:

 

 • Nadčasové hodiny, nočné hodiny atď
 • Ročný cieľ hodín.
 • Zostávajúcu dovolenku, skrátený pracovný čas atď.

Tieto upozornenia je možné nastaviť ako blokovanie alebo len informačné.

Plánovanie, ktoré sa zdieľa a aktualizuje v reálnom čase

Softvér Kelio na plánovanie zamestnancov integruje všetky plány vašej organizácie do jednej databázy.

Plánovanie tímu je preto:

 • zdieľané a prístupné centrálne manažérom, zamestnancom a oddelením ľudských zdrojov;
 • aktualizované v reálnom čase s integráciou absencií zamestnancov a dovolenky;
 • zjednodušené: procesy požičiavania a zdieľania personálu sú zjednodušené a pracovné zaťaženie sa jednoducho rozdeľuje medzi všetkých zamestnancov a dočasných zamestnancov.

Na rozdiel od personálneho manažmentu vykonávaného v Excel© tabuľkách na každom oddelení, Kelio zdieľané plánovanie ponúka komplexný a aktuálny prehľad o vašej organizácii práce.

Jednoduchšie identifikujte nedostatok a nadbytok zamestnancov

Požiadajte o dočasných pracovníkov pomocou formulára zaslaného priamo na oddelenie ľudských zdrojov alebo do agentúr 

Vyhľadajte dostupné interné ľudské zdroje s prísluchajúcimi zručnosťami

V prípade nadbytku pracovníkov na oddelení sprístupnite zamestnancov iným oddeleniam v rámci spoločnosti;

Ako jednoducho pripraviť rozvrhy zamestnancov

Ľahko duplikujte štandardné týždenné plány

Poskytnite automatické výpočty požiadaviek na ľudské zdroje v súlade s premenlivými aktivitami, ktoré je možné integrovať do softvéru alebo importovať z externých databáz (množstvá výroby, ciele za predchádzajúci rok, počet objednávok na odoslanie atď.)

Pred výberom definitívnej verzie vytvorte niekoľko rôznych predbežných harmonogramov bez skutočného vplyvu na zamestnancov

Generovanie návrhov automatického plánovania: softvér priraďuje dostupných zamestnancov k pracovným staniciam, pričom sa zohľadnia zákonné povinnosti a obmedzenia definované pre pracovné stanice (napr. požadované zručnosti, prioritní zamestnanci, neoprávnení zamestnanci). Tento návrh plánovania je možné pred použitím upraviť.

Prečo si vybrať Kelio pre riadenie plánovania?

 • Plne webové riešenie
 • Tri prispôsobiteľné úrovne plánovania aktivít: úlohy / nákladové strediská / projekty
 • Plánovanie rozvrhov, absencií, pracovných miest, aktivít, projektov atď.
 • Upozornenia v reálnom čase
 • Vysoko prispôsobiteľné reporty a tlačové výstupy
 • Náhradný zamestnanci a voľné dostupné ľudské zdroje
 • Zobrazenie podľa dňa, pol dňa, tretiny dňa, hodiny
 • Plánovanie s jednoduchým zdieľaním tlač, e-mail, textová správa
Spoločnosť Kelio

O spoločnosti Kelio

Bodet Group

Partneri

Kelio Belgium

Kelio Spain

Kelio Netherlands

Kelio France

Kelio Switzerland

Podpora

Kontakty

Kelio Academy

Help Center

Kde nás nájdete

(+421) 948 008 015

Hviezdoslavova 1, Senec, 90301 Slovakia

info@kelio.sk

Sledujte nás:
Copyright © 2024 Powered by Sycom servers